ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์

ทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักประเพณีสงกรานต์ หรือที่คนไทยเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันปีใหม่ไทย อีกทั้งยังเป็นวันหยุด พักผ่อนประจำปีตามประเพณีไทยซึ่งในแต่ละปีคนไทยจะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อเฉลิมฉลอง ทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพร เพราะนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วคนไทยยังถือว่าเป็น วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุอีกด้วย

บางคนจนไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะไม่รู้ว่าจริง ๆ ไม่ได้มีเพียงแค่การละเล่นสาดน ้าเท่านั้น เรายังมีอีกหนึ่ง กิจกรรมที่มักพบได้ทางภาคเหนือ นั่นคือการขนทรายเข้าวัด คนไทยเชื่อว่าการขนทรายเข้าวัดจะทำให้เราพบแต่ความสุข ความ เจริญ เงินทองไหลมาเทมาดุจทรายที่ขนเข้าวัด บางที่เชื่อว่าการนำทรายที่ติดเท้าออกจากวัดเป็นบาป จึงต้องขนทรายเข้าวัดเพื่อ ไม่ให้เกิดบาป

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และมีประวัติความเป็นมาที่

น่าสนใจอยู่หลากหลาย แต่แก่นแท้ของเทศกาลสงกรานต์คงเป็นการที่อยู่พร้อมหน้ากัน ทำกิจกรรมต่าง ด้วยกันนั่นเอง หวังว่าทุกคนคงมีความสุขและสนุกสนานในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้ สวัสดีปีใหม่

Comments are closed.