เทศกาลแห่โคมชมพระฉายเขาชีจรรย์ครั้งที่ 8

เทศกาลแห่โคมชมพระฉายเขาชีจรรย์ครั้งที่ 8

เทศกาลแห่โคมชมพระฉายครั้งที่ 8
ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้จัดกันมาเป็นประจำทุกปี
แต่ได้งดไปชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19
นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีนางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมด้วย พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์
ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในงานมีการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนธรรมิกราชา(ยกรบ)
อันตื่นเต้นตระการตายิ่ง

Comments are closed.