แนะนำระบบเสียงโรงภาพยนตร์

แนะนำระบบเสียงโรงภาพยนตร์ ตอนที่ 2

ในฉบับก่อน ได้กล่าวถึงจุดกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบเสียงในโรงภาพยนตร์ ซึ่งมีมากว่า 80 ปี นับแต่มีภาพยนตร์เสียงขึ้นมาในโลก ตอนที่ 2 นี้จะกล่าวถึง การทำงานของระบบเสียง Dolby Atmos อันเป็นระบบเสียง ที่ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน ซึ่งโรงภาพยนตร์ทั่วโลกนิยมใช้

เริ่มที่การจัดวางลำโพง จะต้องมีความรู้ในเรื่อง acoustic ของห้องที่ตั้งโรงภาพยนตร์และการใช้ reverb ของห้องเพื่อความก้องกังวานอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นประโยชน์กับลำโพง surround เราจะต้องรู้ถึงมุมกระจายเสียงที่ตัวลำโพงว่ามีมุมกระจายที่เท่าไร ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตลอดจนขนาดของห้องด้วยว่า สมควรจะลงกี่แชนแนล แชนแนลหลักจะมีทั้งหมด 5 จุด คือ กลางจอ 1 ซ้ายขวาของจอ 2 ซ้ายขวาด้านหลังโรงอีก 2 เมื่อขนาดโรงใหญ่ขึ้น ที่นั่งของผู้ชมมีจำนวนมากขึ้น จึงต้องขยายจำนวนแชนแนลหลักนั้นให้มากขึ้น จะเห็นว่ามีลำโพงเ surround ติดอยู่รอบโรง รวมทั้งลำโพงด้านหลังจออีกหลายตัว เพื่อให้หูของผู้ชมทุกที่นั่งได้รับเสียงจากลำโพงทั้ง 5 ทิศทาง อย่างทั่วถึง ทั้งนี้หลังติดตั้งลำโพง surround จะมีการทดสอบการกระจายของเสียงและระดับการได้ยินเสียงตามตำแหน่งต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกว่าการ calibrate หรือการวัดค่าของเสียงในแต่ละตำแหน่งของการรับเสียง เพื่อจะได้เสียง Immersive Sound หรือความดื่มด่ำล้ำลึกในมิติเวทีเสียงที่เต็มประสิทธิภาพ นอกจาก Dolby Surround แล้ว ปัจจุบันนี้ระบบเสียง Dolbyได้พัฒนาไปถึงขั้น Dolby Atmos ซึ่งเป็นเสียงที่เพิ่มมิติที่อยู่เบื้องบนศีรษะ เช่น เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า หรือ เสียงจากฉากการรบทั้งทางบกและทางอากาศ ได้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของวัตถุ ข้ามศีรษะของเราไปมา จึงได้มีการเพิ่มลำโพงบนเพดานโรงอีกชุดหนึ่งให้สอดประสานกับลำโพง surround อีกมิติหนึ่ง เป็นการสร้างบรรยากาศเสมือนว่า เราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง ดังนั้นคำว่า ATMOS จึงย่อมาจากคำว่า ATMOSPHERE ท่านสามารถดูแผนผังการวางลำโพง และ เสียงที่กระจายออกจากลำโพงผ่านหูผู้ชม ในแผนผังที่นำมาแสดงประกอบ ขอขอบคุณ JBL Cinema Theater Thailand Club ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลความรู้สำหรับเขียนบทความนี้

Comments are closed.