ถนนทุกสาย มุ่งสู่พัทยา……

ถนนทุกสาย มุ่งสู่พัทยา......

กลุ่มที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ต่างลงความเห็นว่า เมื่อวิกฤตการณ์ COVID-19 ผ่านไปแล้ว พัทยาจะกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมหลังจากการเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะกลับมา EEC จะยกระดับทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกในอนาคต ระยะนี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก (infrastructure) เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยว หลังวิกฤต COVID-19 เชื่อว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะเติบโต จากความต้องการบ้านหลังที่ 2 ที่มีวิวทะเลอันสวยงาม ซึ่งตลาดได้มองพัทยาเป็นทางเลือกแรก ในเวลานั้น พัทยาจะได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีการสร้างระบบคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานหลักทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ทางด่วนมอเตอร์เวย์ และ รถไฟความเร็วสูง พัทยาจึงมีโครงการสร้างระบบสาธารณูปโภคไว้เชื่อมต่อ อาทิเช่น การปรับปรุงและพัฒนาชายหาดพัทยาและจอมเทียน การวางท่อระบายน้ำทั่วพัทยาเพื่อป้องกันน้ำท่วม การวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลไร้คนขับ เพื่อเชื่อมการเดินทางจากสถานีรถไฟความเร็วสูงเข้าสู่เมืองพัทยา

จังหวัดชลบุรีมีชายหาดที่สวยงาม 2 แห่ง คือ บางแสน และ พัทยา ทำให้มีสถิติการเข้าพักของนักท่องเที่ยวกว่า 14,000 ห้อง ของโรงแรมในชลบุรีและพัทยาในรอบปีที่ผ่านมา และ 80% ของตัวเลขดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปพัทยา อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข่าวดีในระยะสั้น เมืองพัทยายังต้องการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในจำนวนเท่าที่จะมากได้และเพียงพอที่จะสนองตอบแผนความเป็นไปได้ทางการท่องเที่ยวพัทยา ซึ่งไม่ใช่ในขณะนี้ แต่อาจเป็นปลายปีนี้ หรือ ข้ามไปถึงปี 2564

Comments are closed.